Výstavba a plynofikace kotelen

Společnost Ferostav a.s. se kromě výroby zabývá i servisní a montážní čiností v oblasti energetických celků.

Naše hlavní zaměření

  • Generální opravy a servis středotlakých kotlů BK, OKP atd
  • Montáž tlakových nádob a nádrží
  • Výstavba a plynofikace kotelen
  • Ekologizace kotelen
  • Jeřábnické práce a práce s plošinou

 

Výstavba a plynofikace kotelen

Provádíme montáž nízkotlakých a středotlakých plynovodů a regulačních stanic pro odběrné celky. Dodávka a montáž plynových, olejových hořáků. Jedná se o montáž:

  • Rozvody technických plynů
  • Plynofikace kotelen
  • Servis plynových hořáků
  • Regulační stanice plynu
  • Detektory úniku plynu