Nabízíme

Povádíme montáž nízkotlakých a středotlakých plynovodů a regulačních stanic pro odběrné celky.

Dodávka a montáž plynových, olejových hořáků.

Jedná se o montáž:

  • Rozvody technických plynů
  • Plynofikace kotelen
  • Servis plynových hořáků
  • Regulační stanice plynu
  • Detektory úniku plynu

Reference

Image module
Rozvody technických plynů
Dako-cz a.s. Třemošnice
Image module
Potrubní rozvody páry
Energie Holding a.s. Litoměřice
Image module
Plynofikace a rozvody vody
Měšťanský pivovar Polička
Image module
Plynofikace kotle BK6
Kimm Invest Hořátev
Výměna hořáků dle nové emisní normy
Dodávka a plynofikace kotelny
Maxdrinks Kralupy nad Vltavou
Image module
Výroba a montáž kotle MBHF 2500
HU Nýrsko