Použití a popis

Filtry se používají pro změkčování vody pomocí katexu v Na+ formě, popřípadě k neutrální dekarbonizaci vody, při sériovém zapojení filtrů. Potom jeden z nich je s náplní katexu v Na+ formě a druhý s náplní bazického anexu v Cl formě. Max. provozní přetlak 0,6Mpa.

Změkčovací filtr je ocelová válcová nádoba, nehoře a dole uzavřená hluboce klenutými dny. Uvnitř, ve spodní části filtru je vestavěno tryskové dno s filtračními tryskami z polypropylenu, v horní části uvnitř filtru je umístěn rozvod vody. Ve spodní části, vně filtru je umístěn přírubový průhmat pro montáž trysek, případně k vyjmutí náplně z filtru . V horním klenutém dnu je instalován přírubový otvor pro plnění filtru. Vně filtru je instalován rozvod vody s příslušnými armaturami pro řazení jednotlivých pracovních fází a vzorkovací a měřící příslušenství. Na spodní vnější části jsou k filtru přivařeny opěrné nohy, které tvoří nosnou konstrukci.

Jako podložní vrstva se používá křemičitý písek. Podložní vrstva zrnitost 4-8mm. Má-li filtr sloužit ke změkčení, použije se kyselý katex v Na+ formě, v případě že se filtr použije k dekarbonizaci, volíme jako náplň silně bazický anex v Cl formě.

Při volbě velikosti filtr doporučujeme konzultace s našimi odbornými pracovníky.

K regeneraci filtru se používá 5-10% roztok NaCl proto je nutno v blízkosti filtru umístit solanku.

Filtr je možno umístit na rovný betonový podklad, v jeho blízkosti by mělo být odpadní potrubí.

 

Rozměrové údaje

A B C D DN 1 DN 2
500 2520 1050 200 6/4″ 1″
600 2680 1050 200 2″ 1″
800 2900 1050 200 2″ 1″
1000 3400 1050 500 3″ 6/4″
1200 350 1050 500 4″ 6/4″
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní

Provozní údaje

mm Jmen. Výkon m3/h Max. výkon m3/h písek. vrstva l Katex. vrstva l Čistá hmotn. kg Provoz. tíha kN
500 2,8 6,3 29 210 250 6,7
600 6 9 41 300 336 9,8
800 11 16 74 626 620 17,5
1000 17 24 116 1050 958 30,4
1200 25 37 117 1250 1458 46,5
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní

Zkoušky

Nádoba je zkoušena na těsnost ve výrobním závodě.

Dodání

Filtry jsou dodávány včetně ovládacích armatur a manometrů, opatřeny ochranný syntetickým nátěrem, součástí dodávky je i potřebná provozní, dodavatelská dokumentace.

Provozní náplně nutno objednat samostatně.

Fotografie

Image module