Použití a popis

Horkovodní kotle bkf – H

Automatický horkovodní středotlaký kotel BKF – H na plynná a kapalná paliva do výkonu do 10MW. Kotle možno použít i v pro provoz jako kotle parní.

Palivo – zemní plyn, svítiplyn, kapalný plyn, nafta, LTO, TTO.

Provedení – třítahové s hladkým plamencem, chlazenou obratovou komorou uzavřenou vodou chlazenou stěnou, dvěma tahy žárových trubek, nechlazenou druhou obratovou komorou a kouřovým sběračem. Jako alternativní, přehřívák mezi 1. a 2. svazkem žárových trubek. Kotle jsou dodávány standardně v pravém provedení (ovládání zprava). Na přání lze kotle dodat v provedení levém

Provozní přetlak – provozní přetlak možno volit 0,6-1,3 MPa

Provozní teplota vody – teplota vody na výstupu max.150⁰C

Účinnost a teploty spalin – tepelná účinnost kotle je 93-94%.

Emise – emisní hodnoty jsou závislé na typu a provedení hořáku. Splňují zákonem stanovené emisní limity pro plynná a kapalná paliva. Při spalování kapalných paliv jsou emise NOx a síry závislé na množství organicky vázaného obsahu dusíku a síry v palivu

Zákl. výstroj pro kotle BKF – horkovodní

Základní výstroj kotle BKF

  • pojistné ventily; teploměr spalin s jímku
  • havarijní manostat; uzavírací ventily
  • dva regulační termostaty; odvzdušňovací ventil
  • snímač průtoku havarijní hladina
Image module

Volitelné příslušenství pro kotle bkf – H

Zařízení pro občasnou kontrolu provozu (BOSB)

Uvedené zařízení musí být schváleno k provozu v ČR a SR orgány technické inspekce. Kontroluje za nepřítomnosti obsluhy funkčnost elektrod pro hlídání hladiny vody, funkčnost havarijního manostatu a funkčnost odstavení hořáku. Proběhne-li kontrola funkčnosti úspěšně, lze kotel nadále provozovat bez stálé obsluhy. Použitým typem zařízení je dána doba manuálními testy funkčnosti zařízení obsluhou kotelny.

Ekonomizér (OVH)

Je výměník tepla ve spalinovém tahu předehřívající napájecí vodu bud v plno průtočném nebo neplno průtočném provedení. Výměník tepla doporučujeme vybavit obtokem na straně spalin.  Pomocí OVH se dosáhne zvýšení účinnosti o 3 %.