Použití a popis

Filtry se používají pro filtraci vody , za účelem odstranění mechanických nečistot organických zbytků apod. předřazují se obvykle před změkčovací filtry a přispívají tak k podstatnému  prodloužení životnosti jejich náplní, zároveň prodlužují intervaly mezi regeneracemi a snižují provozní náklady těchto filtrů.

Pískový filtr je ocelová válcová nádoba, nehoře a dole uzavřená hluboce klenutými dny. Uvnitř, ve spodní části filtru, je vestavěno tryskové dno s filtračními tryskami z polypropylenu , v horní části uvnitř filtru je umístěn rozvod vody. Ve spodní části, vně filtru je umístěn přírubový průhmat pro montáž trysek , případně k vyjmutí náplně z filtru . V horním klenutém dnu je instalován přírubový otvor pro plnění filtru pískem. Vně filtru je instalován rozvod vody s příslušnými armaturami pro řazení jednotlivých pracovních fází a vzorkovací a měřící příslušenství. Na spodní vnější části jsou k filtru přivařeny opěrné nohy , které tvoří nosnou konstrukci .

Jako náplň se používá křemičitý písek. Podložní vrstva zrnitost 4-8mm, filtrační vrstva 2-4mm.

Pískový filtr se liší od katexového především náplní, typem trysek a výškou. Pískové filtr nemají přípojení  pro solanku.

Doporučené rozměry nejpoužívanějších zásobníků viz. Rozměrový náčrt, po dohodě je možno upravit dle potřeb.

 

Rozměrové údaje

A B C D DN 1 DN 2
500 2600 1050 200 6/4″ 1″
600 2700 1050 200 2″ 1″
800 2700 1050 200 2″ 1″
1000 2800 1050 200 3″ 1″
1200 2900 1050 500 4″ 1″
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní

Provozní údaje

mm Max. výkon m3/h Podl. vrstva l Filtr. vrstva l Čistá hmotnost kg Provoz. Tíha kN
500 2,0 29 201 250 7,9
600 2,8 41 287 336 11,4
800 5,0 74 594 620 21,0
1000 8,0 120 795 958 33,4
1200 11,4 166 1210 1458 51,3
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní

Zkoušky

Nádoba je zkoušena na těsnost ve výrobní závodě.

Dodání

Filtry  jsou dodávány včetně ovládacích armatur a manometrů, opatřeny ochraný syntetickým nátěrem, součástí dodávky je i potřebná provozní, dodavatelská dokumentace.

Provozní náplně nutno objednat samostatně.

Fotografie

Image module