Použití a popis

Teplovodní kotle FSK-T

Kotle jsou výhradně určeny pro ústřední vytápění obytných budov, průmyslových objektů, hotelů, penziónů, škol, nemocnic apod., dále pro ohřev užitkové vody. Teplovodní kotle FSK-T jsou konstruované a určené pro spalování plynných paliv (zemní plyn, svítiplyn, kapalný plyn) nebo kapalných paliv (lehký nebo těžký topný olej) s přetlakem ve spalovací komoře.

Pro 3-tahové kotle FSK-T je garantován průměrný stupeň využití 92 – 94%.

Maximální provozní hodnoty:

  • jmenovitý přetlak 0,6 MPa
  • teplota výstupní vody 110°C

Kotle s vhodným hořákem splňují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.

S kotlem je standardně dodáván nástavec výstupního hrdla, který je vybaven ukazovacím teploměrem výstupní vody, manometrem se smyčkou, dvěma provozními termostaty a havarijním termostatem. Dále je v dodávce teploměr spalin s jímkou a návarkem pro umístění do kouřovodu, návarky se zátkami pro kontrolní měření.

Dodávka a balení

Kotel je dodáván nezabalený, hrdla jsou utěsněna proti vniknutí nečistot. Pro manipulaci je kotel vybaven závěsnými oky. Veškeré přístroje a armatury, které jsou součástí dodávky jsou dodávány v nevratném obalu.

Image module

Orientační parametry

Typ

Kotle

Výkon jmenovitý

kW

Výkon minimální

kW

Vodní obsah

                       m3

Výhřevná plocha

m2

Hmotnost

kotle bez vody kg

 Provozní hmotnost

kg

Teplota spalin

při jm. výkonu

°C

FSK-T 180 180 60 0,96 5,6 870 1830 181
FSK-T 280 280 90 1,23 7,2 1030 2260 185
FSK-T 450 450 140 1,48 9,4 1340 2820 185
FSK-T 560 560 175 1,73 14,1 1960 3690 187
FSK-T 710 710 220 1,98 17,8 2050 3780 185
FSK-T 940 940 290 2,52 23,2 2910 5430 184
FSK-T 1200 1200 370 2,85 28,2 3188 6038 186
FSK-T 1500 1500 500 3,64 34,8 4280 7920 187
FSK-T 1800 1800 560 3,78 43,2 4360 8140 182
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní