Použití a popis

Parní kotle BKF, BKF- P – STŘEDOTLAKÉ

Automatický parní středotlaký kotel BKF na plynná a kapalná paliva do výkonu 12t/h. Jako alternativní provedení, kotel  BKF-P s přehřívákem. Kotle možno použít i v pro provoz jako kotle horkovodním.

Palivo – zemní plyn, svítiplyn, kapalný plyn, nafta, LTO, TTO.

Provedení – třítahové s hladkým plamencem, chlazenou obratovou komorou uzavřenou vodou chlazenou stěnou, dvěma tahy žárových trubek, nechlazenou druhou obratovou komorou a kouřovým sběračem. Jako alternativní, přehřívák mezi 1. a 2. svazkem žárových trubek. Kotle jsou dodávány standardně v pravém provedení (ovládání zprava). Na přání lze kotle dodat v provedení levém.

Provozní přetlak  – maximální provozní přetlak možno volit 0,9 MPa – 1,3 MPa.

Provozní teplota páry – teplota syté páry na výstupu z kotle je dána teplotou páry při daném provozním přetlaku.

Provozní teplota kotle BKF-P – Při vybavení kotle přehřívákem je provozní teplota páry stanovena dle požadavku zákazníka, max. 250 o C neregulovaná

Účinnost a teploty spalin – tepelná účinnost kotle je 91% jako standardní dodávka (bez EKO). Teploty spalin dosahují hodnot 210 – 230 oC a to v závislosti na provozním přetlaku a výkonu kotle. Při zabudování EKA na výstup spalin z kotle se zvýší účinnost na  cca 94 %.

Emise – emisní hodnoty jsou závislé na typu a provedení hořáku. Splňují zákonem stanovené emisní limity pro plynná a kapalná paliva. Při spalování kapalných paliv jsou emise NOx a síry závislé na množství organicky vázaného obsahu dusíku a síry v palivu.

 

Typ kotle

Výkon jmenovitý

kg/hod

Výkon minimální

kg/hod

účinnost
BKF 400 400 150 pouze pro přetlak 0,9MPa
BKF 650 650 200 pouze pro přetlak 0,9MPa
BKF 1000 1000 300 pouze pro přetlak 0,9MPa
BKF 1200 1200 400 pouze pro přetlak 0,9MPa
BKF 1600 1600 550
BKF 2000 2000 700
BKF 2500 2500 850
BKF 4000 4000 1500
BKF 6500 6500 2100
BKF 8000 8000 2500
BKF 10000 10000 3300
BKF 12000 12000 4000
 • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní
Image module

Zákl. výstroj pro kotle BKF, BKF-P

 • dva přímé vodoznaky;
 • dva pojistné ventily;
 • havarijní manostat;
 • dva regulační manostaty;
 • dva nezávislé snímače hlídající hladinu na minimální a havarijní hladině;
 • teploměr spalin s jímku;
 • dvojbodová regulace napájení;
 • parní ventil;
 • odkalovací ventil;
 • odluhovací ventil;
 • napájecí armatura;
 • odvzdušňovací ventil;
 • provozní manometr.

Rozšířená výstroj kotle BKF – P

 • pojistný ventil přehřáté páry;
 • teploměr na výstupu přehřáté páry;
 • teploměr na vstupu páry do přehříváku;
 • havarijní termostat přehřáté páry;
 • manometr přehřáté páry;
 • odvzdušňovací ventil přehříváku;
 • odvodňovací armatura přehříváku.

Volitelné příslušenství pro kotle BKF, BKF-P

Přehřívák páry  

Je vyroben z materiálů odolných do teploty 500 oC. Přehřívák je zabudován do spalinového tahu v místech,  kde  teplota  nepřesahuje 450 oC, tudíž lze provozovat přehřívák bez odběru páry. Start kotle je tak možný bez zavodnění přehříváku. Sytá pára z kotle je vedena přes přehřívák, kde se dosáhne potřebné provozní teploty přehřátí. Teplota přehřátí je neregulovaná a její kolísání je +/- 10 oC v závislosti na momentálním odběru páry a výkonu hořáku. Požadovanou teplotu páry mezi teplotou sytosti a konečnou teplotou přehřátí < 250 oC je nutno určit předem. Tlaková ztráta na straně páry v přehříváku je asi 0,05 MPa.

Zařízení pro občasnou kontrolu provozu (BOSB)

Uvedené zařízení musí být schváleno k provozu v ČR a SR orgány technické inspekce. Kontroluje za nepřítomnosti obsluhy funkčnost elektrod pro hlídání hladiny vody, funkčnost havarijního manostatu a funkčnost odstavení hořáku. Proběhne-li kontrola funkčnosti úspěšně, lze kotel nadále provozovat bez stálé obsluhy. Použitým typem zařízení je dána doba manuálními testy funkčnosti zařízení obsluhou kotelny.

Ekonomizér (OVH)

Je výměník tepla ve spalinovém tahu předehřívající napájecí vodu. Výměník tepla doporučujeme vybavit obtokem na straně spalin.  Pomocí OVH se dosáhne zvýšení účinnosti o 3,5 %. Součástí dodávky OVH může být  spojitá regulace napájení. Tato regulace snímá úroveň hladiny v kotli a na základě této veličiny ovládá otevření ventilu v napájecím potrubí. Dopravní množství napájecího čerpadla je regulováno po charakteristice čerpadla.  Při výkonu čerpadla pod 10 %  je  čerpadlo  vypnuto koncovým spínačem od regulačního ventilu.

Automatický odkal

V nastavených časových intervalech je pomocí řídící automatiky otevírán pneumatický nebo elektrický odkalovací ventil.

Automatický odluh

Zařízení měří pomocí elektrody a teplotního čidla vodivost kotelní vody. Měřenou veličinu koriguje na teplotu a reguluje otevření odluhovacího ventilu.

Napájecí zařízení

 • dvě napájecí čerpadla;
 • napájecí ventil a zpětná klapka;
 • napájecí ventil a zpětná klapka;
 • dva uzavírací ventily na tlakové straně čerpadla;
 • dvě zpětné klapky na tlakové straně čerpadla
 • napájecí ventil a zpětná klapka;
 • tří uzavírací armatury na sací straně čerpadla;
 • jeden lapač nečistot na sací straně čerpadla;
 • manometr s vodní smyčkou a signalizace přeplnění
 • dvojbodová regulace napájení