Použití a popis

Spalinové ohříváky vody  – OVH – Ekonomizér

Ohřívák napájecí vody slouží k využití zbytkového tepla spalin na výstupu z kotle jak pro ohřev vody napájecí tak i pro ohřev vody oběhové u teplovodních kotlů a tím ke zvýšení celkové účinnosti kotle celkem o 2 – 3%.

Ohřívák napájecí vody je proveden jako žárotrubný. Umísťuje se na výstup spalin z kotle. Napájecí (oběhová) voda je vedena do ohříváku přes napájecí armatury a odtud již předehřátá do vlastního kotle. Vlastní těleso ohříváku tvoří válcová nádoba, jejíchž dvě plochá dna jsou propojena žárovými trubkami 38×2,6 mm. Standardně je uvažováno umístění ohříváku na výstupu spalin z kotle ve svislé poloze. Umístění ve vodorovné poloze je možné s úpravou jednotlivých hrdel na objednávku.

Ohříváky vody mohou být výhodně použity všude tam, kde je výstupní teplota spalin u plynových zdrojů přes 130°C, u ostatních přes 240°C  do max. teploty 400°C ( při zajištění trvalého chlazení OVH nap. vodou) .

Osazení ohříváku armaturami, jeho umístění a vybavení měřícími přístroji nutno provádět dle projekčních podkladů. Tyto armatury a přístroje nejsou zahrnuty v ceně OVH, je nutná jejich specifikace a doobjednání.

Zkoušení

Nádoba je zkoušena tlakovou zkouškou dle ČSN.

Dodávání

Ohřívák je vybaven štítkem dle ČSN , s údaji o výrobku; průvodní dokumentace.

Ohřívák je standardně dodáván s povrchovou úpravou základním nátěrem:

  • barva syntetická základní S 2000, odstín 0840

Na objednávku může být dodáván s izolací s povrchem chráněným:

  • Al plech ražený tl. 0,23 mm; bez další povrchové úpravy (firemní značení)
  • Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,12 mm; vrchní nátěr barva syntetická, (firemní značení)

Objednávání

příklad: 1 ks OVH 2,5 – izolace Al, společně dodávané armatury dle rozpisu

 

OVH 1 OVH 2,5 OVH 4 OVH 6 OVH 8
průtok spalin 0,56 1,3 2,05 3,05 4,1
max. m3/s
vstupní teplota spalin 250,00 250 250 250 250
°C
výstupní teplota spalin 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
°C
konstrukční tlak na straně vody 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
MPa
vstupní teplota vody 105,00 105 105 105 105
°C
výhřevná plocha 7,06 15,63 24 46,40 50,1
m2
vodní obsah 0,26 0,48 0,39 0,7 0,85
m3
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní

Fotografie

Image module