Použití a popis

Dochlazovací spalinový výměník

Je určen jak pro ohřev tak i pro chlazení spalin. Výměníky jsou vyráběny pro všechny druhy spalin a požadovaných výkonů. Typ dochlazovače a konstrukční řešení se volí vždy podle charakteru spalin, teplot a tlaku.

Zkoušení

Výrobek je zkoušen tlakovou zkouškou dle ČSN ve výrobní závodě.

Dodávání

Výměník je dodáván a opatřen tepelnou izolací bez armatur.

Na straně chlazeného a chladícího media je dodávka ukončena na hranici přírubových spojů.

Navrhování

Pro návrh vhodného typu výměníku doporučujeme konzultaci s našimi pracovníky.

Fotografie

Image module
Dochlazovač spalin