ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ FEROSTAV, a.s

Společnost Ferostav a.s. byla založena v roce 1995 podnikateli Vladimírem Horou, Janem Zadražilem a Petrem Zemanem. V této firmě došlo ke sloučení jejich podnikatelských aktivit v oblasti “Dodávek energetických celků a jejich servisu” a pak zejména založení prodejny hutních materiálů. Toto odvětví nebylo na počátku 90-tých let v kolínském regionu prakticky žádnou firmou zajišťováno. V počátku zřízení firmy byl pro tyto účely využíván výrobní a skladový areál v osadě “Chaloupky”.

Po krachu společnosti “ČKD Dukla a.s.” zakoupila firma Ferostav a.s. bývalý areál “TATRA” na Zálabí v Ovčárecké ulici. Do těchto prostor pak byla v roce 2003 přesunuta prodejna hutních materiálů, která zde funguje dodnes. Nevyužité části tohoto areálu pak Ferostav a.s. pronajímá dalším výrobním nebo obchodním společnostem. Další části areálu pak byly rekonstruovány a využívány jako Vysoká škola, nebo obchody a jsou taktéž pronajímány různým podnikatelským subjektům.

Původní zaměření firmy, tj. dodávky energetických celků včetně servisu, pak zůstalo v provozovně Chaloupky.

Společnost Ferostav a.s. je v dnešní době rozdělena do dvou divizí – Chaloupky a TATRA. Divize TATRA se dále dělí na dvě střediska – Prodejna hutního materiálu a Nemovitosti.

Firma Ferostav a.s. dlouhodobě zaměstnává ve svých oborech cca 50 zaměstnanců a její obrat se pohybuje v rozmezí 50-100 milionů Kč ročně.

Sídlo společnosti:Ferostav a.s.
Vyšehradská 1349/2
128 00, Praha 2-Nové Město
IČ: 63078937, DIČ: CZ63078937
Členové představenstva:Vladimír Hora, Jan Zadražil, Petr Zeman
Provozovny:Energetika
Chaloupky 531
280 02 Kolín II

TATRA
Ovčárecká 312
280 02 Kolín V
struktura